Je wilt graag meer informatie over het Mind Mastery traject. Op deze pagina leg ik je uit wat het Mind Mastery traject is en wat het voor jou zal betekenen.

Doelstellingen Mind Mastry traject:

  • Het leven niet alleen uit flow ervaren maar de flow leren sturen.
  • Zelf bepalen waar het brein zich op gaat focussen, het leven overkomt je minder.
  • Het vaardig worden in diepgaande visualisatie technieken.

Wanneer wordt Mind Mastery ingezet?

Mind Mastery wordt ingezet na het succesvol afronden van Mind Control, tijdens Mind Control wordt er gewerkt aan het wegnemen van beperkende overtuigingen en angsten waardoor het leven veel meer in flow wordt ervaren, het leven gaat meer als vanzelf en er wordt veel minder weerstand ervaren. Het leven staat in lijn met jouw doelen.

Tijdens Mind Mastery gaan we hier nog verder op door, waar nu het leven in flow wordt ervaren en doelen duidelijk zijn, gaan we verder met het brein exact te vertellen wat wij willen ervaren in dit leven. Zonder concreet voor ogen te hebben hoe wij het leven willen ervaren blijft het leven ons een soort van overkomen. Door juist vooraf de juiste intentie in te brengen zal het leven niet alleen in flow worden ervaren, maar ook conform de intentie die wordt gezet.

Waarom kan Mind Mastery alleen worden gevold na Mind Control?

Nadat je hebt geleerd op welke wijze je de intentie voor het leven plaatst, is het van belang hier de juiste richting aan te geven. Zijn er nog oude beperkende overtuigingen of angsten actief dan zullen deze jouw mogelijkheden negatief beïnvloeden. Om die reden lossen we in Mind Control deze zaken op waardoor er ruimte komt voor een nieuwe manier van leven.

Hoe pas ik het geleerde toe in de praktijk?

Alle trainingen die GreatState Coaching geeft zijn erop gericht dat zij concreet zijn toe te passen in de praktijk. Alle technieken zijn uitvoerig getest en hebben bewezen resultaten.

Hoe werkt de Mind Mastery coaching:

We kennen elkaar al vanuit het Mind Control traject, een oriëntatie gesprek wordt om die reden in deze fase niet opnieuw aangeboden. Wel kan vanuit Mind Control het advies komen om door te gaan met Mind Mastery, ook kan het advies zijn om eerst het geleerde in Mind Control enige tijd in de praktijk te brengen.

Starten we met Mind Mastery dan hebben de 8 sessies twee doelen, we werken aan de kennis van diepgaande technieken en we oefenen deze in de praktijk. De kennis wordt wekelijks opgebouwd en in de week tussen de sessies geoefend. Vanuit de resultaten groei jij in 8 weken door totdat de vaardigheden theoretisch zijn begrepen en feitelijk zijn toegepast met resultaat in de praktijk.

Wat hebben we nu gedaan?

Je hebt Mind Mastery bereikt waardoor jij richting kan geven naar waar jij naar toe wilt. Je weet hoe je het leven kunt sturen vanuit een actieve mind, het leven overkomt je minder met actieve sturing.

Is er nog meer mogelijk?

Zeker! Nu al het geleerde is bijgebracht bezit je alle kennis en vaardigheden om het leven te leiden op de wijze dat jij dit wilt. Wil je echter gecoacht worden tijdens deze stappen naar dit leven, op vaste momenten samen gaan zitten en gestaag naar je doelen werken? Kies dan voor het jaartraject van Jouw Succes Jaar, in dit jaartraject werken we samen aan de gestelde doelen en ontmoeten wij elkaar één of tweewekelijks.